Előre tekintettek a vállalkozások a COVID-19 járvány idején is

A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási Paktum Békés megyében című projekt keretében igénybe vehető bértámogatások kerültek előtérbe a munkáltatók által a 2020-as évben. A két legnépszerűbb támogatási forma a foglalkoztatás bővítéshez kapcsolódó támogatás és a bérköltség támogatás volt. Mind a két támogatási forma 8+4 hónapos konstrukcióban kínál megoldást az igénylőknek a foglalkoztatottak bérköltségeinek finanszírozásra. Az előbbi támogatási…

Érdekel

Célok között az önfoglalkoztatás

A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási Paktum Békés megyében című projekt egyik célcsoportja azon álláskeresők felkarolása, akik önfoglalkoztatóvá kívánnak válni. Közel 90 álláskereső vett részt a vállalkozások indítását segítő programban a projekt indulása óta.

A vidéki térségben élők munkaerőpiaci helyzetének javítása is a célok között szerepel

A városi területekkel összehasonlítva a vidéki térségek jellemzője, hogy magasabb a munkanélküliség aránya, jelentősen alacsonyabb a lakosok jövedelme, kevésbé vonzó az infrastruktúra és nehezebb a hozzáférés a szolgáltatásokhoz, amelyek nyújtása az alacsonyabb népsűrűség és hozzáférhetőség miatt jóval költségigényesebb. Továbbá a vidéki területek jövője nem kizárólag a mezőgazdasági ágazat fejlődésétől függ, hanem kapcsolódik hozzá más gazdasági…

Érdekel

Több mint ezer személy fejezett be sikeresen munkaerőpiaci programot

A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projekt eredményeként 2020. harmadik negyedévre 367 fővel több fő fejezett be sikeresen munkaerőpiaci programot a projekt keretében mint 2020. januárjában. Az egészségügyi járvány ideje alatt is elsődleges célja volt a projektnek, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresők esélyeit javítsa a rengeteg kihívással küzdő munkaerőpiacon. Ennek köszönhetően folyamatosan nőtt…

Érdekel

Húsz százalékkal nőtt az álláskeresők száma az első félévben

A pandémia minden gazdasági folyamatra és tényezőre negatív hatást gyakorolt hazánkban az év első felében. Különösen gyorsan jelentek meg a világjárvány, ill. a hozzá kapcsolódó személyes kapcsolatokat korlátozó intézkedések következményei a munkaerőpiacon. A veszélyhelyzet márciusi kihirdetését követően a foglalkoztatottak számában az április jelentette a mélypontot. A foglalkoztatási adatok első fél éves értékeléséből kitűnik, hogy mintegy…

Érdekel

A fiatal és a nyugdíj előtt álló álláskeresők részére is nyújt segítséget a Foglalkoztatási Paktum.

A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projekt eredményeként 2020. második negyedévére a hátrányos helyzetű munkanélküliek két csoportja a 25 éven aluli, valamint az 54 év feletti álláskeresők közül összesen 435 személy részesült a Paktum nyújtotta szolgáltatásokból és támogatásokból. Az előbbi célcsoport 260 tagja, míg az 54 éven felüli álláskeresők közül 175-en vettek részt…

Érdekel

Három különböző bérköltség támogatás közül választhatnak a munkáltatók

A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projekt keretében három különböző módon van lehetőség a munkáltatók bérköltségeinek támogatására, amennyiben vállalják a munkaerő megtartását, vagy a munkavállalók létszámának növelését. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás keretében legfeljebb 8+4  havi bértámogatás érhető el. A bérköltség támogatásokat kétféle módon igényelhetik, legfeljebb 90 napra vagy legfeljebb 8+4 hónapra 100%-os támogatási…

Érdekel

Tovább emelkedik a Foglalkoztatási Paktumban résztvevők száma

A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projekt keretében bevont célcsoporttagok száma 2020. év első negyedévben meghaladta az 1600 főt. Az érintett bevont célcsoporttagok szám szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul, az alacsony iskolai végzettségűek  194 főt; 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 108 főt ; 50 év felettiek 166…

Érdekel

A Foglalkoztatási Paktum segítségével elhelyezkedők

A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projektben a foglakoztatási paktum keretében jutottak munkahelyhez,és hat hónap után is állással rendelkeznek meghaladta a 400 főt.

Ez azt jelenti, hogy a projekt segítségével megszerzett tudás és kompetencia több száz egykori munkakereső esetében elérte célját, hátrányos helyzetük ellenére tartósan visszavezette a munka világába.

Jelentős az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők részvétel a projektben

A hátrányos helyzetű személyek közé soroljuk azokat is, akik alacsony iskola végzettséggel rendelkeznek. A munkavállalás szempontjából is hátrányt szenvednek, mert nehezen tudnak elhelyezkedni státuszukból kifolyólag. A TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projekt megoldást kíván nyújtani, arra, hogy az elhelyezkedést megkönnyítse ezen személyeknek. A projekt keretében eddig, 189 fő részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, 61 fő…

Érdekel