Kiemelt témánk

Fejlessze vezetői készségeit online képzési programmal

Vállalkozást vezet? Szeretné eredményesebbé tenni? Motiválná csapatát? – A Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projekt keretein belül már közel ötvenen fejlesztik díjmentesen vezetői készségüket, informatikai és marketing ismereteiket. Még van lehetőség jelentkezni!

Bővebben

A közfoglalkoztatottak számára is jó lehetőség a Paktum

A hátrányos helyzetű álláskereső mellett, a közfoglalkoztatásban dolgozók számára is lehetőséget biztosít a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 azonosítószámú, Foglalkoztatási paktum Békés megyében című projekt az elsődleges munkaerő-piacra történő visszatérésre. A 2019.-év végéig több mint száz közfoglalkoztatott, döntött úgy, hogy kihasználva a projekt nyújtotta lehetőségeket, piacképes tudást szerez. A projektben való részvétel keretében lehetőség nyílik képzésen, valamint egyéni és…

Érdekel

Álláskeresők vállalkozóvá válása

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Megyei Kormányhivatal a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is meghirdette az „Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére” iránti pályázati felhívását. A pályázati felhívás célja a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek…

Érdekel

Erről is olvashat nálunk

Tájékoztatás támogatásokról

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya), és a támogatás iránti kérelmét az illetékes járási hivatalhoz benyújtja, a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti…

Tovább

K+F források az üzletileg hasznosítható eredményekért

Hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények stratégiai jelentőségű együttműködését támogatja a program, amely a pályázati támogatással üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények születését generálja. Érdekel: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/unios-forrasok-felhasznalasaert-felelos-allamtitkarsag/hy/k-f-versenykepessegi-es-kivalosagi

Tovább

Népszerű a KATA és a KIVA

Egyre népszerűbbek a hazai kis- és középvállalkozások körében a könnyebb közteherviselési szabályok. A KATA és a KIVA által biztosított alacsony adók mellet az adminisztrációs könnyítések is népszerűvé teszik ezeket az adózási formákat. Érdekel: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/adougyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/alacsony-adokkal-segitik-a-kisvallalkozokat

Tovább

Kapcsolódási pontok

Iratkozzon fel hírlevelünkre!